Lista postępowań PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

K.C.O. /PN/16/2023 Zakup i dostarczenie aparatów USG w ilości 6 szt Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-12 2023-06-06 10:00 --
K.C.O./TP/27/2023 Budowa oraz przebudowa części terenu Katowickiego Centrum Onkologii, na cele Eko Parkingu z budową nowego ogrodzenia, przebudową istniejącego ogrodzenia, małą architekturą, murem oporowym oraz rozbiórkami elementów zagospodarowania terenu w ramach inwestycji: "EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-19 2023-06-06 10:00 --
KCO/TP/37/2023 zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-31 2023-06-09 10:00 --
KCO/TP/35/2023 Zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-01 2023-06-09 10:00 --
K.C.O/PN/15/2023 zakup i dostarczenie na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii robota wraz z zestawem narzędzi – 1 zestaw , stołu operacyjnego do robota - 1 szt. Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-24 2023-06-09 10:00 --
K.C.O./PN/25/2023 zakup i dostarczenie tomografu komputerowego do planowania radioterapii i diagnostyki - 1 komplet dla Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-14 2023-06-09 10:00 --
K.C.O./PN/26/2023 zakup i dostarczenie sterylizatora plazmowego do robota, myjni przelotowej - dezynfektora do robota Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-14 2023-06-09 10:00 --
K.C.O./PN/28/2023 zakup i dostarczenie: • Aparatu do wykonywania cytologii płynnej wraz z oprzyrządowaniem (1 zestaw) – Pakiet nr 1, • Aparatu do badania wirusa DNA HPV z szerokim genotypowaniem wraz z oprzyrządowaniem (1 zestaw) - Pakiet nr 2, na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii. Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-25 2023-06-09 10:00 --
K.C.O./PN/32/2023 zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na Pakiety 1 - 10 Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-02 2023-06-09 10:00 --
K.C.O. /PN/19/2023 Zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-09 2023-06-12 10:00 --
K.C.O. /PN/18/2023 Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Rehabilitacji onkologicznej, na Oddziały onkologiczne oraz sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium tj. (8 – komorowy aparat do kompresji pneumatycznej – 1 kpl., Pompy do podaży leków cytostatycznych wraz ze stojakami – 1 kpl. - 10 szt. oraz Urządzenie do szybkiego rozmrażania osocza – 1 kpl.) Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-28 2023-06-12 10:00 --
K.C.O. /PN/17/2023 Zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-19 2023-06-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa