Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 770  pokazuj  pozycji

Zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych KCO/TP/36/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-11-26 13:48
Zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych KCO/TP/36/2021 Postępowanie krajowe Części: 3, 4, 5, 6 2021-11-26 13:39
Zakup i dostarczenie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii KCO/PN/18/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 2021-11-25 15:11
Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii- Bronchoskop z torem wizyjnym- 1 szt. K.C.O./TP/43/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-22 10:42
Ochrona obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych. KCO/TP/39/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-15 10:47
zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących K.C.O./TP/24/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-08 14:49
roboty budowlane - remonty KCO/TP/37/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-05 15:03
zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków - 35 Pakietów KCO/TP/32/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 2021-11-05 12:59
zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków - 35 Pakietów KCO/TP/32/2021 Postępowanie krajowe Części: 31, 32, 33, 34, 35 2021-11-05 12:48
konserwacja, przeglądy, naprawy urządzeń dźwigowych i konserwacja, przeglądy, naprawy i serwis drzwi automatycznych K.C.O./TP/41/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-11-03 14:26
zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na 14 Pakietów KCO/PN/30/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2021-10-29 14:27
zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na 14 Pakietów KCO/PN/30/2021 Postępowanie unijne Części: 11, 12, 13, 14 2021-10-29 14:04
ubezpieczenie Katowickiego Centrum Onkologii KCO/TP/38/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-10-28 13:56
Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii KCO/PN/28/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2021-10-20 14:49
Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii KCO/TP/33/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-20 13:37
Odczynniki lab. - 20 Pakietów KCO/TP/29/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2021-10-20 12:14
Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii (Aparat RTG stacjonarny płucno – kostny, Aparat RTG przyłóżkowy) KCO/PN/26/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-10-12 13:30
roboty budowlane - remonty K.C.O./TP/27/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-28 15:36
serwis akceleratora K.C.O./PN/22/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-27 13:15
Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania antywirusowego i monitorującego oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Katowickiego Centrum Onkologii KCO/PN/15/2021 Postępowanie unijne Części: 2, 3, 4 2021-09-22 15:34
zakup i dostawa leku onkologicznego KCO/TP/31/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-22 13:53
serwis pogwarancyjny sprzętu do sterylizacji K.C.O./TP/23/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2021-09-22 12:20
Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania antywirusowego i monitorującego oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Katowickiego Centrum Onkologii KCO/PN/15/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-21 15:47
Zakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii KCO/PN/8/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-17 15:18
transport zwłok pacjentów zmarłych w Katowickim Centrum Onkologii K.C.O./TP/25/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-15 15:07

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa