Lista przetargów PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

K.C.O./PN/56/2020 Zapewnienie sprawności w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-19 2020-11-27 10:00 --
KCO/PN/46/2020 zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Wielospecjalistycznej dla Katowickiego Centrum Onkologii wraz z licencjami ( 70 stacji roboczych), instruktaż personelu i gwarancja. Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-25 10:00 --
K.C.O./PN/31/2020 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na odbieranie odpadów z posesji należących do Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-24 2020-10-14 10:00 --
K.C.O. /PN/44 /2020 Zakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-11-26 10:00 --
KCO/PN/37/2020 Zakup i dostarczanie leków onkologicznych - 94 Pakiety Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-26 10:00 --
K.C.O./PN/42/2020 Zakup i dostarczenie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-09-28 10:00 --
KCO/PN/24/2020 dzierżawa zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z zakupem i dostawą odczynników biochemicznych i immunochemicznych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z serwisem platformy Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-07-31 10:00 --
KCO/PN/18/2020 Zakup i dostarczanie leków 476 Pakietów Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-07-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa