Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 48  pokazuj  pozycji

KCO/PN/4/2021 Bony Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-29 2021-04-06 10:00 2021-04-13
K.C.O./TP/2/2021 wykonanie naprawy videokolonoskopu EC 38-I10F2, nr ser. A111054, rok produkcji 2017 i videokolonoskopu EC38-I10F2, nr ser. A111081, rok produkcji 2017, producenta Pentax. Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-17 2021-03-25 10:00 2021-04-19
K.C.O./PN/70/2020 Zakup, dostarczenie i montaż osprzętu sieciowego wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii. Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-04 10:00 2021-01-26
KCO/PN/67/2020 zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym - 3 Pakiety Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-14 10:00 2021-03-23
K.C.O./PN/65/2020 Zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-15 2021-01-08 10:00 --
KCO/PN/59/2020 zakup i dostarczanie produktów leczniczych - leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych - 28 Pakietów Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-04 2020-12-21 10:00 2021-02-02
KCO/PN/60/2020 zakup i dostarczenie bonów towarowych Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-04 2020-12-11 10:00 2020-12-14
KCO/PN/58/2020 zakup i dostarczanie gazów medycznych - 5 Pakietów Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-27 2020-12-07 10:00 2020-12-17
K.C.O./PN/56/2020 Zapewnienie sprawności w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-19 2020-11-27 10:00 2020-12-21
KCO/PN/50/2020 odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-16 2020-10-30 10:00 2020-11-26
KCO/PN/47/2020 zakup i dostarczanie leku onkologicznego Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-13 2020-10-21 10:00 2020-11-04
KCO/PN/46/2020 zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Wielospecjalistycznej dla Katowickiego Centrum Onkologii wraz z licencjami ( 70 stacji roboczych), instruktaż personelu i gwarancja. Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-25 10:00 2021-04-19
K.C.O./PN/31/2020 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na odbieranie odpadów z posesji należących do Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-24 2020-10-14 10:00 2020-12-21
K.C.O. /PN/44 /2020 Zakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-11-26 10:00 --
KCO/PN/37/2020 Zakup i dostarczanie leków onkologicznych - 94 Pakiety Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-26 10:00 2021-01-13
KCO/PN/41/2020 Zakup, dostawę, montaż akceleratora liniowego dla Zakładu Radioterapii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-10-12 10:00 2020-11-13
K.C.O./PN/42/2020 Zakup i dostarczenie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-09-28 10:00 2020-12-21
KCO/PN/39/2020 zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-03 2020-09-18 10:00 2020-09-29
KCO/PN/38/2020 zakup i dostarczanie odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych Radiometer ABL90 Flex Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-02 2020-09-15 10:00 2020-09-29
K.C.O./PN/32/2020 Zakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-03 2020-09-14 10:00 2020-09-15
K.C.O./PN/29/2020 Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum Onkologii Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-08-12 10:00 2020-09-15
KCO/PN/24/2020 dzierżawa zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z zakupem i dostawą odczynników biochemicznych i immunochemicznych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z serwisem platformy Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-07-31 10:00 2020-12-04
KCO/PN/22/2020 zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-06-30 10:00 2020-09-01
KCO/PN/18/2020 Zakup i dostarczanie leków 476 Pakietów Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-07-27 10:00 2021-01-22
K.C.O./PN/16/2020 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214.000 euro na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych Katowickie Centrum Onkologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-15 2020-06-22 10:00 2020-07-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa